Vizyon - misyon

Gücün bilgide olduğu gerçeği ile ülkemizin güçlü geleceğinde her alanda söz sahibi bireyler yetiştirmek.

Öğrencilerimizi; çağdaş öğretim yöntem ve tekniklerini kullanarak,okul ortamında kazandığı edinimleri yaşantılarıyla ilişkilendirebilen, uluslararası düzeyde yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, insana saygılı, çevreye duyarlı, toplumsal sorumluluk bilincine sahip, insan haklarına saygılı, bilimsel ve özgürce düşünebilen, özgüveni yüksek, düşüncelerini açıkca ifade edebilen toplumsal ve evrensel sorunların farkında olan ve bu sorunlara çözüm üretebilen, aydın ve ileri görüşlü bireyler olarak yetiştirmek.

Hedefimiz

Kısa Vadede benzerleri içerisinde vizyonuyla fark yaratan, uzun vadede ise kaliteli bir kurum olmak.