Temel Değerlerimiz

● İnsan ve Vatan sevgisinin gençlere temel değerler olarak verilmesi ve benimsetilmesini ortak amaç edinen

● Tüm insani değerlere saygılı

● Değişime ve yeniliğe açık

● Çevre duyarlılığına sahip

● Öğrencilerin yüksek standartta yetiştirilmesine odaklı

● Toplumun Temel değerlerini koruyan, toplumsal yararı ön planda tutan ve toplumsal sorunlara duyarlı

● Bilimsellik ve eleştiriselliğin ön planda olduğu, etik değerlerin ön sırada yer aldığı, eşitlik, güvenirlik, akılcılık ilkelerine sahip

● Bilgi arayan, toplayan, aktaran, bilgiyi muhafaza eden, araştırmada, üretmede, paylaşmakta ve yaymakta mükemmelliğe ulaşıcı bir yöntem izleyen

● Faaliyet ve etkinliklerinde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği ön planda tutan

● Çalışanlarının iş memnuniyetini sağlayan ve sürekli geliştiren, başarısızlığı değil, başarıyı ölçen bir okuluz