Ortaokul

Öğrenci merkezli eğitim-öğretimi benimsemiş olan Doruk Koleji Ortaokulunda bireysel farklılıkları geliştiren, proje tabanlı, modern öğretim yöntemleri benimsenmiştir. Eğitim ve öğretim programı öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel, fiziksel gelişimleri ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak yapılandırılır. Bu doğrultuda her öğrencinin akademik ve sosyal gelişimini takip eden bir sınıf öğretmeni bulunur. Sınıf öğretmenleri veli, öğrenci ve öğretmen ilişkisinde danışmanlık görevlerini üstlenir.
Doruk Koleji’nde öğrencinin sürekli aktif olduğu bir öğretim ortamı yaratılarak etkin bir öğrenme sağlanır.   Öğrencilerin ülke genelinde yapılan merkezi sınavlara hazırlanabilmeleri için farklı öğretim tekniklerinin uygulandığı yoğunlaştırılmış çalışmalar yürütülür. Tam öğrenme, pekiştirme ve tekrar amacıyla etütler düzenlenir. Haftalık ders programı içinde öğrencinin ihtiyacına göre ek çalışmalar planlanır. Sınavlara yönelik her öğrenci için özel çalışma programları geliştirilir ve uygulanır.
Doruk Koleji öğrencileri, sosyal toplum bilincini kazanacakları etkinliklere yönlendirilir ve desteklenirler. Tümüyle kendilerinin yönettiği projeleri hayata geçirirler. Bireysel ve grup çalışmalarıyla, hazırladıkları yazılı ve sözlü sunumlarla, ulusal ve uluslararası projeler ve yarışmalarla akademik ve sosyal yaşamlarında ilerleme olanağı bulurlar. Okullarını başarıyla temsil ederler. Kulüp çalışmalarıyla bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda yeteneklerini belirleyerek kendilerini geliştirirler.

Doruk Koleji‘nde öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı yanında matematik, fen ve türkçe alanlarında akademik olarak daha fazla desteklenmektedir.

Eğitim dilimiz Türkçe olsa da İngilizce dil eğitimi de sunulmaktadır.

Ayrıca öğrencilerimiz için günümüzün gerektirdiği robotik kodlama, stem eğitimi verilmektedir.

Sosyal alanlarda öğrencilerimiz tiyato ve satranç kulüplerimizde faaliyet gösterebilir.