Uzman Psikolog

Okul çağı, çocukların hayatlarında kişiliklerinin şekillendiği, gelecekte kim olacaklarının belirlendiği en kritik dönemdir. Eğitim kurumları çocukların kişilikleri üzerinde zaman zaman ailelerinden bile daha etkili olan kurumlardır. Bu düşünceden hareketle Ankara Doruk Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışma Birimini okul psikoloğu ile daha da güçlü hale getirmiştir.

Okul Psikoloğumuz ile birlikte Okulumuzda

  • Çocuğun zihinsel işlevleri, sosyal-duygusal, davranışsal durumu değerlendirilmekte,
  • Öğretmenlerimizin veya velilerimizin talepleri doğrultusunda veya okul psikoloğumuzun kendi gözlemleri sonucunda, çocuk – öğretmen ya da aile görüşmeleri gerçekleştirilmekte,
  • Objektif ve tarama testi uygulamaları yürütülmekte ve rapor hazırlanması ile uygulanan bu testlerin sonuçları anne-babalara iletilmekte,
  • Çocuğun sınıftaki davranışlarının sonucu olan başarı örüntüsü, eğitim geçmişi ve iletişim becerileri değerlendirilmekte,
  • Öğrencilerimizin uyumlarına yardımcı olunmakta,
  • Psikolojik destek ve psiko-eğitim çalışmaları yürütülmekte,
  • Ruhsal sağlığı ve öğrenme için gerekli çevresel koşullar düzenlenmekte,
  • Sınıf ortamını bozan ya da özel eğitime gereksinimi olan çocuklar ile ilgilenilmekte, programlar geliştirilmekte ve değerlendirilmekte,
  • Öğrenci ve velilerimize akademik yönlendirme ve bireysel gelişim alanlarında seminerler ve eğitimler verilmektedir.
  • Tüm bu çalışmaların yanı sıra tüm öğrenci ve velilerimizle randevu sistemi ile genel tarama görüşmeleri yapılmaktadır.